Circulair boeren met Kris en Ginny

Kris en Ginny Heirbaut uit Temse kozen enkele jaren geleden resoluut voor een meer circulaire bedrijfsvoering. Hun doel: een rendabel bedrijf uitbaten met een beperkte impact op het klimaat.

Ze kozen er bewust voor om kleinschaliger en circulair te gaan boeren. Kris en Ginny zetten naast hun melkveehouderij ook volop in op alternatieve inkomstenbronnen. Zo baten ze een hoevewinkel uit met zelfgemaakte zuivelproducten, hebben ze klimaatvriendelijke akkers die hen carbon credits opleveren, en kweken ze algen met reststromen uit koeienmest. 

Ook het rantsoen van hun koeien is duurzaam. Kris stelde zelf meer duurzame mengteelten samen. Soja en maïs verdwenen uit het rantsoen en werden vervangen door de teelt van eiwithoudende grasklaver, weegbree, luzerne, rogge en cichorei. Dat is niet enkel goed  voor meer biodiversiteit, maar het zijn ook teelten die extra stikstof en koolstof aan de lucht onttrekken. Dat wordt aangevuld met Euroclim voeder, dat de methaanuitstoot verder met 15% reduceert.

Een circulaire aanpak

“De mest van onze 60 à 70 melkkoeien wordt in een pocketvergister verwerkt tot warmte en elektriciteit, die we zelf gebruiken. Met het digestaat dat overblijft uit de vergisting bemesten we onze akkers. Tijdens het vergistingsproces komt ook CO2 vrij, dat wordt opgesplitst in zuurstof en koolstof. En die koolstof dient dan weer als voedingsbodem voor de innovatieve kweek van micro-algen, die kunnen gebruikt worden als bindmiddel, kleurstof, voedingssupplement of vleesvervanger. Op deze manier reduceren we onze CO2-voetafdruk verder en maken we de kringloop rond.”

Carbon Farming en agroforestry

Kris en Ginny zijn ook actief bezig met Carbon Farming of koolstoflandbouw, dat een opmars kent in Europa. Carbon Farming duidt op een reeks maatregelen en goede landbouwpraktijken die ervoor zorgen dat er meer koolstof kan vastgelegd worden in de bodem.

“De landbouw wordt vaak als de boosdoener aanzien in het klimaatdebat, maar met carbon farming kunnen we een deel van de oplossing vormen,” zegt Kris. “Dankzij het opslaan van koolstof in onze landbouwbodems leveren we een unieke 'eco-service' aan de samenleving. Op die manier kunnen we actief bijdragen aan de CO2-reductie en meewerken aan de klimaatmitigatie. Dat komt ook het imago van de sector alleen maar ten goede.”

“In 2021 hebben we een deel van ons akkerland omgezet in een permanente teelt van grasklaver met kruiden. Op een ander perceel doen we aan agroforesty of boslandbouw en plantten we 175 bomen in 3 rijen. Daartussen telen we dan de voedergewassen voor onze koeien. Dankzij Carbon Farming compenseren we jaarlijks zo’n 34 ton CO2 extra.”

Voor deze bijkomende koolstofopslag ontvangen Kris en Ginny zogenaamde 'carbon credits'. Bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren, kunnen hun steentje bijdragen voor het klimaat en deze credits kopen via startup CLAIRE.

Heirbaut Hoeveproducten, Veldstraat, Temse

Tip: in de hoevewinkel van Kris en Ginny kan je onder de notelaar genieten van heerlijk ijs, ijstaarten, zuivel en dessertjes. Met een focus op pure smaken en kwaliteitsvolle ingrediënten, en dat proef je. Nieuw in het assortiment: algenijs!

In 2001 ben ik in het ouderlijk bedrijf gestapt, eerst als zelfstandig helper, omdat mijn ouders en een nonkel nog actief boerden. In 2005 hebben we de boerderij omgevormd naar een landbouwvennootschap en heb ik de helft van de aandelen overgenomen. In 2014, na de pensionering van mijn ouders, heeft mijn echtgenote, Ginny de Meulemeester, de andere helft van de aandelen gekocht.

Kris & Ginny

Wil jij jouw loopbaan lanceren bij Milcobel?

Om een melkweg te maken, heb je vele sterren nodig en daar zijn wij continu naar op zoek. Bij ons timmer je aan je eigen melkweg, kan je opklimmen en je grenzen verleggen. Ben jij iemand die met een open blik naar de toekomst kijkt? Die geen uitdaging uit de weg gaat? Die zelf wil schitteren als een ster aan ons firmament? Geef een boost aan je carrière en solliciteer.

Ben jij een gepassioneerd melkveehouder?

Milcobel is een warme coöperatie met respect voor de verscheidenheid van onze leden. Onze melkveehouders zijn het hart van onze coöperatie. Via dialoog en samenwerking bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor de melkveehouderij. Ook jij kan daar deel van uitmaken. Ben jij melkveehouder in België, Nederland of Noord-Frankrijk en heb je interesse? Neem dan contact op.

Honger naar onze producten?

Milcobel is jouw partner in hoog kwalitatieve zuivelproducten. We leveren in een B-to-B context aan retailers, horeca, food service en voedingsproducenten. Ben jij geïnteresseerd in consumentenkaas, ingrediëntenkaas, boter, room, melkpoeder, wei, of ijs? Onze teams staan je graag te woord.

loading...