Kwaliteit tot in de puntjes

Kwaliteit doorheen de keten

Kwaliteit doorheen de keten

Bij Milcobel streven we naar een totale ketenbewaking, van gras tot afgewerkt product.

Onze kwaliteit is wat ons onderscheidt. Hoog kwalitatieve eindproducten, diensten en processen zijn ingebed in onze mentaliteit.

Kwaliteit in het melkveebedrijf

Het begint bij onze belangrijkste grondstof : onze Melk!

We halen de verse en pure melk op bij onze eigen leden-melkveehouders, die allemaal IKM-gecertificeerd (Integrale Kwaliteitszorg Melk) zijn. Elke melklevering is onderworpen aan de wettelijke kwaliteitsreglementering. De officiële kwaliteitsbepalingen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria van het Melkcontrolecentrum Vlaanderen in Lier en het Comité du Lait in Battice.

Kwaliteit in het transport van onze melk

Om bij alle melkveehouders de melk binnen de wettelijke termijn en op een optimale manier op te halen, zetten we dagelijks meer dan 60 melkophaalwagens in. Deze vrachtwagens zijn uitgerust met een bemonsteringsapparaat en een geïnformatiseerd datasysteem voor liters en leveranciersregistratie. Die identificatie gebeurt met GPS-herkenning voor elk melkveebedrijf. Zo is volledige traceerbaarheid te alle tijden gegarandeerd. Onze melkophalers hebben allemaal een opleiding gevolgd onder de bevoegdheidvan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en beschikken over een vergunning als melkophaler.

Kwaliteit in de melkverwerking en – productie

Melk verwerken we in onze eigen state-of-the-art fabrieken.

Alle Milcobel fabrieken werken volgens het Milcobel QAS (qualityassurancesysteem) en het Milcobel ACS (auto-controlesysteem), gevalideerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Onze sites beschikken over een GFSI certificatie (IFS/BRC).

Onze producten beantwoorden aan de strengste normen en hun specificaties worden zo bepaald om de meest veeleisende klanten tevreden te stellen. Zowel in de B2B wereld als voor consumenten willen we dat de naam Milcobel altijd geassocieerd wordt met kwaliteit. En dit stopt niet bij onze producten, maar wordt ook vertaald naar onze dienstverlening.

IKM - Integrale Kwaliteitszorg Melk

IKM-certificaat

Het IKM-certificaat waarborgt de goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf. Het vertaalt het engagement van de melkproducent tegenover de samenleving en steunt op 8 modules:

 1. Dierengezondheid
 2. Dierenwelzijn
 3. Melkwinning
 4. Reiniging
 5. Milieu
 6. Meldingsplicht
 7. Duurzaamheidsmonitor
 8. Hygiëne

IKM-productielastenboek

Het IKM-productielastenboek draagt bij tot de bewaking van de productieomstandigheden en de voedselveiligheid. Het bevat alle borgingspunten uit de gids autocontrole voor de primaire productie van rauwe melk, met daarnaast een reeks specifieke IKM-punten.

ACS-G-009 certificaat

Het ACS-G-009 certificaat​ garandeert de goede transportpraktijk, borgt de voedselveiligheid en de traceerbaarheid van de rauwe melk. De gevarenanalyse wordt weergegeven in een HACCP-gids, waarin een inschatting wordt gemaakt van de kans dat er zich gevaar voordoet, het effect ervan, alsook hoe het te beheersen. Het is een gids voor autocontrole van de ophaling en het transport van de rauwe melk en steunt op 5 modules:

 1. Melkophaling
 2. Transport
 3. Melkontvangst
 4. Reinigingsstation
 5. Controle op de reiniging van de tanks en van de uitrusting van de ophaal- en transportwagens.

Wil jij jouw loopbaan lanceren bij Milcobel?

Om een melkweg te maken, heb je vele sterren nodig en daar zijn wij continu naar op zoek. Bij ons timmer je aan je eigen melkweg, kan je opklimmen en je grenzen verleggen. Ben jij iemand die met een open blik naar de toekomst kijkt? Die geen uitdaging uit de weg gaat? Die zelf wil schitteren als een ster aan ons firmament? Geef een boost aan je carrière en solliciteer.

Ben jij een gepassioneerd melkveehouder?

Milcobel is een warme coöperatie met respect voor de verscheidenheid van onze leden. Onze melkveehouders zijn het hart van onze coöperatie. Via dialoog en samenwerking bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor de melkveehouderij. Ook jij kan daar deel van uitmaken. Ben jij melkveehouder in België, Nederland of Noord-Frankrijk en heb je interesse? Neem dan contact op.

Honger naar onze producten?

Milcobel is jouw partner in hoog kwalitatieve zuivelproducten. We leveren in een B-to-B context aan retailers, horeca, food service en voedingsproducenten. Ben jij geïnteresseerd in consumentenkaas, ingrediëntenkaas, boter, room, melkpoeder, wei, of ijs? Onze teams staan je graag te woord.

loading...